logo

Zeitgenössische Kunst & Kunst Investitionen

Pop-Art

Kinetische Kunst

Optical Art

Fluxus

Ben (Benjamin Vautier 1935)

Neuer Realismus

Konzeptkunst

Hyper-Realismus / Fotorealismus

Estes Richard (1932)

Neo-Expressionismus

Barceló Miquel (1957)